• Home Plåtbearbetning – maskiner och metoder

Plåtbearbetning – maskiner och metoder

Den process som innefattar laserskärning, klippning, bockning, djupdragning och svetsning kallas för plåtbearbetning (i princip alla metoder som används i en mekanisk verkstad). Vilken bearbetningsmetod som används avgörs av vilken tjocklek plåten har. I vanliga fall arbetar man med tunnplåt på 6 mm eller mindre, samt tjockplåt över 15 mm.plåtbearbetning

Inom plåtbearbetning kan man skilja på de metoder som går ut på att forma plåten, som exempelvis djupdragning, valsning och bockning. Den mest komplexa metoden av dessa är djupdragning som används för att skapa mjuka former genom sträckning mot ett verktyg. Produkter som skapas med denna metod är bland annat diskbänkar och läskburkar. För tunnare plåt som är känsligare kan hydromekanisk formning användas vilken medför hög ytfinish på slutprodukten.

Bockning och pressning genomförs i excentpressar med olika kraft beroende på plåtens tjocklek. Valsning är en metod som pressar plåten mellan två verktyg som gör att plåten tunnas ut.

Övriga metoder som laserskärning/klippning och svetsning används för att sätta ihop eller separera plåtdelar.

Vid beställning av plåtbearbetningsuppdrag bör verkstad väljas efter ett flertal kriterier. Det första är de bör ha lång erfarenhet av att arbeta med de olika bearbetningsmetoderna. Detta är något de flesta givetvis har. Det andra är vilken produktionskapacitet företaget har vid legotillverkning, där maskinparken kommer spela en avgörande roll, inklusive om plåten finns på lager eller måste beställas från extern partner. Vid mindre ordrar är det inga vanligtvis inga problem, men för uppdrag inom större legoproduktion bör en lämplig verkstad väljas. Dessutom behöver personal finnas på plats vid produktionen så att det alltid går att få tag på någon för statusuppdateringar eller meddelanden om driftstopp.

En av dessa leverantörer av plåtbearbetning är Ingelsten & Co som kan ta din idé till färdigmonterad produkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *